Equi Remedy is een fyto-therapeutisch middelen lijn gericht op paarden, dat op een milde natuurlijke manier het herstelvermogen van het lichaam of de betreffendeorganen stimuleert. Het is zorgvuldig samengesteld met bewezen effectieve werkzame stoffen.

Bij het juiste gekozen middel zal een geleidelijke verbetering optreden en de symptomen afnemen.

In een enkel geval kan een kortdurenedeverergering optreden dan is het goed om de dosering even te verminderen/halveren en na enkele dagen weer de advies dosering handhaven.

Het heeft nooit zin om de dosering te verhogen, dit zorgt niet voor een beter of sneller resultaat.
Bij acute klachten kun je frequenter doseren. Dit in overleg met de behandelaar.